Иван Василчин

 

Иван Василчин e роден на 23 септември 1974 г. От 1997 г. до 2002 г. следва Художествения университет „Георги Енеску” в град Яш във факултута по “Дизайн, декоративни и изобразителни изкуства”, специалност “Стенопис”. От 2002 г. се занимава с реставрация и стенопис в църкви. Имал е множество самостоятелни и общи изложби в България и Румъния.

 

В момента живеe и работи в „столицата“ на българската общност в Банат – град Стар Бешенов, Румъния и се изявява като независим  професионален художник.

 

“Зад всяка моя картина има приказка, скрита сред символи, геометрични фигури и елементи, взаимствани от стенописите.Картините ми са лаконични опити да провокирам зрителя.”