ЗА СДРУЖЕНИЕТО

Сдружение „Толкова близо, толкова далече” е учредено през 2015 г. с мисията да осъществява културни и образователни дейности, които свързват българската диаспора по света с нейните корени. Чрез създаване на канали за културен обмен сдружението се стреми да обогатява родната и международна творческа и интелектуална среда.

Основни цели:

  • Представя творчеството на съвременни български автори, които живеят и творят в чужбина;

 

  • Промотира съвременното българско изкуство и култура у нас и по света;

 

  • Привлича и представлява съвременни творци в национални и международни форуми, биеналета и пленери;

 

  • Организира и съдейства за реализацията на проекти, свързани с културата, изкуството, образованието и интелектуалното развитие;

 

  • Осъществява национално и международно сътрудничество, контакти и обмяна на опит със сдружения, организации и техни представители от областта на изкуството, културата, образованието и науката;

 

  • Провежда и взема участие в конференции, симпозиуми, семинари и всички видове обществени събития, които имат за цел създаване, въвеждане и обмяна на добри практики в областта на културните политики;

 

  • Насърчава запазването на националните ценности, образование и култура на българските общности зад граница.

 

Управителен съвет

Председател: Ирина Велкова

Зам. председател: Антоанета Лилянова Трайкова – Кърлова

 

Учредители на Сдружението:

Ирина Асенова Велкова

Антоанета Лилянова Трайкова – Кърлова

Мила Цветанова Старейшинска – Ангелова

Ния Николаева Табакова

Ангел Христов Чолаков

Евелина Антонова Христова

Георги Христов Георгиев