Основни партньори на Сдружението

Основен спонсор:

Аурубис България - http://bulgaria.aurubis.com/bg/

 

Партньори:

Столична община - https://www.sofia.bg

Държавна агенция за българите в чужбина - http://www.aba.government.bg/

Асоциация за развитие на София - http://www.sofia-da.eu/en/

Национална художествена галерия - http://nha.bg/

Софийска градска художествена галерия - http://www.sghg.bg/

НДФ "13 века България" - http://fond13veka.org/

Музей за история на София - http://www.sofiahistorymuseum.bg/

Гьоте-институт България - https://www.goethe.de/ins/bg/bg/index.html

Съюз на берлинските худжници, Берлин - http://www.vbk-art.de/index.php/en/verein.html