Иван Костолов

 

Иван Костолов е роден 1972 г., в гр. Пловдив. Завършва магистратура през 2006 г., специалност "Живопис˝ в Академията за изкуства Städelschule, Франкфурт на Майн, Германия. Участвал е в самостоятелни и групови изложби в България, Германия, Белгия, Норвегия и др. Носител е на 1-ва награда за живопис на Национални награди ˝Алианц˝ България, регионална изложба Пловдив (2012) и на 1-ва награда за живопис на фондация "Св. Св. Кирил и Методий", София (2008).

 

Живее и работи в Пловдив и Франкфурт на Майн, Германия.

 

Живописта на Иван Костолов изследва граничните зони на образността. Това е концептуално обусловен избор, свързан с авторефлексивната структура на образа, т.е. идеята, че във всяко произведение се съдържа цялостна визия за картинното и за творческото възприятие.”

доц. д-р. Галина Лардева