Христо Гелов

 

Христо Гелов е роден 1965 г. в гр. Велико Търново. През 1990 г. завършва специалност “Стенопис” в Националната художествена академия, София при проф. Тома Върбанов. От 1991 г. до 1995 г. следва “Графични технологии” в Universidad de Complutense, Мадрид, Испания. Има голям творчески и професионален опит предимно в областта на дигиталните изкуства. Носител е на множество международни награди и е участвал в журито на няколко международни конкурса, измежду които “Promax & Bda Awards”.

 

Живее и работи в Мадрид, Испания.

 

Разграничавайки понятията: неща от събития, неподвижност от мобилност, време от безвремие, “да бъде” от “да стане” - моето внимание е насочено към измерението ‘време’ и неговата относителност. Неговата цикличност и присъствието на геометрия, предопределя характера на произведенията ми и творческите ми експерименти в тази колекция.”