Калина Данаилова

 

Калина Данаилова е родена на 15.01.1989 г. в гр. София, България. През 2008 г. завършва бакалавър по визуални изкуства в Нов Български Университет, гр. София. По време на обучението си участва в програмата за културен обмен “Еразъм” с Академията за изящни изкуства Брера, гр. Милано, Италия, където през 2010 г. завършва магистърска степен със специалност “Живопис”.

 

Има две самостоятелни изложби в Милано, Италия: ''Something's missing'' в NORDEST кафе (2014) и “431 fourhundredthirtyone days of emotive landscapes” в Галерия Blanchaert & Basilica Sant’Ambrogio (2013). Участва в множество групови проекти, някои от които: ”Arte nel cuore” Галерия Bianca Maria Rizzi e Matthias Ritter Милано, Италия (2014), ''Mezzominuto di racoglimento''  Basilica Sant’Ambrogio, Милано, Италия (2014), „Farben Beats“, Maria Frozen gallery, Берлин, Германия (2013), Contemporary Art, Биенале Перо, Перо, Италия (2010) и MIART с Accademia di belle arti di Brera, Милано, Италия (2009), ”L’energia della parola” Галерия D’ARS, Милано, Италия (2008). Творбите на Калина са сред колекциите на галерия ''Saatchi Аrt'', която често ги публикува и подбира за колективните си изложби: ''Strange Visions'' (2014), ''Making faces: New portraits'' (2014) и др.

Финалист на Premio Arte di Cairo editore, Милано, Италия (2014), Energia vitale: verso Expo 2015, Мантова, Италия (2014), The Ricoh Prize за млади таланти, Галерия „Oberdan“, Милано, Италия (2013), носител на Наградата за млади таланти на Contemporary Art, Биенале ПЕРО, Перо, Италия (2010).

 

„Целта на работата ми е анализът на разстоянията и времето, пространството, културата и навиците, езиците и морала, земните ресурси. Смятам, че трябва да запазим всички тези ценности за бъдещите поколения. Вдъхновявам се винаги от по-малки нации, богати на култура и традиции. Ръждивото желязо и предметите от бита на нашия живот са основна част от творбите ми. Да бъдем част от природата, вместо да се крием в кутиите си. Нека кутиите ни се превърнат в куфари и пътуват по целия свят с лекотата на багажа на вътрешните ни ценности. Нека ни накарат да се замислим относно природата и това как да се научим да живеем в хармония с нея.“