Николета Керинска

 

Николета Керинска е родена през 1972 г. в София. През 1996 завършваНационална художествена академия София, специалност „Текстил“. През 2000 г. защитава магистърска степен в областта на изкуствата и Технологии нa изображениятa в

Департамент пo Визуални изкуства Бразилия - Университет на Brasilia (UNB). Към настоящия момент е докторант в Университета нa Париж Пантеон-Сорбон - Докторска Школа по Пластични Изкуства, Eстетика и Xудожествени науки, Изследователска група Fictions & Interactions.

 

Сред последните й най-важни изложби са: Интерфейси I (компютърни изображения, 2012 г.), 32 жени, обща изложба Галерия SESC, Уберландия, Бразилия. (2013); LIA (уеб apт, 2010-2013 г.), FILE - Международен фестивал на електронните езици, Галерия SESI, Сао Пауло, Бразилия. (2013); Повърхности II (фотография, 2012), обща изложба QUALCASA, Галерия QUALCASA, Сао Пауло, Бразилия. (2013); Интерфейси I (компютърни изображения, 2012 г.), обща изложба Визуален Грамофон, Kултурно пространство Vitrola, Aрагуари, Бразилия. (2012); HMST - Human Machine Story Telling (компютърна интерактивна инсталация, 2012 г.), обща изложба на участниците в проектa Други пространства, (Федерален университет Уберландия - Университет Париж 1), Галерия Идо Финоти,  Уберландия, Бразилия. (2012);                        

 

Живее и работи в Уберландиа/Бразилия и Медон/Франция.

 

"От няколко години хибридният процес между текст и изображение съставя една от основните ми творчески линии. Това което ме интересува е противопоставянето на материята, като физическо присъствие и на думата като концепция, както и тяхното преподреждане в независима знакова система. Основното ми вдъхновение са текстовете на Ролан Барт и идеята, че писменнияj език е преди всичко визуален предмет. Двата въпроса, които ме интересуват от художествена гледна точка в този проект са: какво може да бъде прочетено между няколко букви и парче плът и какви форми на прочит ни предоставя материята?"