ИЗЛОЖБА „ПОСОКА СЕВЕР“27ноември 2019 – 12януари 2020

Откриванена27 ноември,сряда,18.30 часа

САМСИ, бул. „Черни връх“ 2Изложбата „Посока север“ включва произведения на художници от български произход, които творят в сeверните държави и по един или друг начин саповлияниот културата в този регион.Целтанееда се покажеизчерпателен списък на живеещите там автори, а по-скоро представянето насъзвездие от различниконцепции,теми,медии и подходи, които вълнуват докоснатите от магията на Севера български творци. Кураторът Ния Табакова е поканила за участие Лора Димова (Финландия), Леда Ванева (Финландия), Райна Власковска (Норвегия), Росина Иванова (Норвегия), Евелина Добранова (Дания) и Юлиян Табаков (Швеция). 

 

Проектът се стреми да избегне стереотипите на националната идентичност и вместо това да се съсредоточи върху смесицата от индивидуални преживявания на художниците, които имат както общи корени, така и съвместна географска и интелектуална посока на развитие. Чрез тази изложба аудиторията ще има възможността да се докосне до северната култура, разглеждана през призмата на автори, чиито впечатления, смесени с техния личен произход и културни наслагвания, създават изцяло ново възприятие за скандинавския контекст. Техните артистични практики изследват актуални теми, свързани с екологични, социални, политически и технологични въпроси, които биха могли да бъдат отнесени и към българската действителност.

 

Като една от четирите кардинални посокисеверът се приема за фундаментална такава- по нея в компаса се определят останалите три. Северният полюс съвпада с азимут 0 или 360 градуса според сферичната координатна система, което означава началото и края на земното кълбо.В културата на местното американско население северът символизира студа, зимата и ветровете, които пречистват и носят снега. Тази географска посока напомня за трудностите и разрухата, през които хората трябва да преминат, за да преживеят катарзис и да започнат нов цикъл от живота си. 

 

Проектът се организира от сдружение „Толкова близо, толкова далече“ в партньорство със Софийски арсенал – Музей за съвременно изкуство, Държавнатаагенция за българите в чужбина и с финансовата подкрепа на Програма “Култура” на Столичнатаобщина.