"Толкова близо, толкова далече", I част

 

„Толкова близо, толкова далечe” е идейна творческа концепция, целяща да покаже изкуството на млади български творци от чужбина. Изложбата, посветена на тази тема, е своеобразен първи опит, който да събере на едно място и в един общ формат български творци от Европа. Проектът ще допринесе за популяризирането на тяхното изкуство именно като българско.
С организирането и провеждането на подобно културно събитие ще се даде възможност за визуално представяне на тяхното творчество - картини, инсталации, скулптури и др. и това би било реален акт на отношение и респект на българската държава към таланта и изкуство им, с което да се популяризира България и да се гради положителния й образ по света. 

„Толкова близо, толкова далече” е опит за създаване на матрица за творчески проекти, която да се прилага в бъдеще в различни сфери и области на изкуството и с която да се постига устойчивост в културните пространства.


Снежана Йовева-Димитрова