„Толкова близо, толкова далече”, III част

 

Изложбата за съвременни български художници от чужбина се осъществява за трета година, като през 2014 г. е под патронажа на Президента на РБ г-н Росен Плевнелиев. Цел на проекта, който включва освен изложба и дискусия, е да дадем възможност на съвременните български творци, които живеят и се доказват в чужбина да бъдат познавани и у нас, да обменят идеи и предложения с българската публика, с ценители и специалисти в областта на културните политики. Изданията през 2012 и 2013 година показаха, че идеята ни е ползотворна и устойчива, с възможност да се надгражда в различни креативни и иновативни посоки. Привличането на нови партньорства, каквито имаме, също е фактор за устойчивостта на проекта "Толкова близо, толкова далече".


Снежана Йовева-Димитрова