„МОРЕ ОТ ЛЮБОВ“ – инсталация на ЕлизабетТалауер

 

Мост на влюбените - Благоевград

 

Море от любов” (Sea of love) е временна инсталация, разположена на едно от ключовите динамични места в Благоевград – Моста на влюбените. Инсталацията разглежда проблема за различното обживяване на градските пространства и предаването на позитивни послания чрез съвременното изкуство. Цел на проекта е да се предаде посланието за любовта като комуникация.

Българският творец Елизабет Талауер живее и работи от години в Германия, за проекта тя използва съществуващите конструкции на моста и изборът на обект и вид материал имат пряко отношение към темата за любовта, която може да се разглежда от различни гледни точки, и всички ние преминаваме през нея и я преживяваме по различен начин.

Символичното свързване на двете страни на моста, чрез изграждане на своеобразна връзка, повдига въпроси за преходността на границите и свободата на движение в пространството. Инсталацията е изградена в синхрон с градското пространство и кореспондира с ландшафта на града, без да се намесва трайно в заобикалящата я среда и ще остане до края на юни. 

 

Проектът се реализира от екип на сдружение „Толкова близо, толкова далече“ по програма „Култура“ на община Благоевград.

 

Елизабет Талауер - www.elizabeth-thallauer.de
 
  Елизабет Талауер е участник в третото издание на изложбата "Толкова близо, толкова далече" през 2014 г.