Сборник със студии - "Българите в чужбина - толкова близо, толкова далече"

четвъртък, 24 ноември 2016
На 2 декември в Българското посолство в Париж по покана на н.п. Ангел Чолаков ще се представи  сборника "Българите в чужбина - толкова близо, толкова далече" , съставител Снежана Йовева, зам. председател на сдружението, част 1, ИИК "РОД", 2016.
Книгата е тематичен брой на международното реферирано електронно списание за етнология, медиевистика и археология "ОНГЪЛ", бр. 12, год. VIII,2016,  издание на Държавната агенция за българите в чужбина.

Ще присъстват автори от Швейцария, Австрия, Лондон и др.

Темата за българите в чужбина става все по-актуална и все по-разнообразна от към научно-изследователски интерпретации. Динамиката, в която живеем предполага естествена мобилност, миграции от различен характер и поводи, създаване на нови общностни български групи по света и съграждане на етнопрофили в чуждоетнична среда.
 „Българите в чужбина – толкова близо, толкова далече“ дава възможност за два подхода за вглеждане в етнопрофила на сънародниците ни по света: научноизследователски и академичен; народопсихологически и емоционален. Българските общности в чужбина през последните десетилетия сякаш „догонват“ по брой населението в Родината и почти се изравняват с него. Общностите ни динамично се разрастват поради необратимите миграционни процеси, създават сдружения, асоциации, училища, детски градини, фолклорни състави, медии, радиа, телевизии… Изграждат общности – по своему – толкова близо, толкова далече…
Сборникът съдържа 23 студии.