САЛОН НА ГАЛЕРИИТЕ се завръща със своето първо есенно издание от 13 до 17 ноември 2015

вторник, 24 ноември 2015

САЛОН НА ГАЛЕРИИТЕ" се завръща със своето първо есенно издание от 13 до 17 ноември 2015 г. в Зала 3 на Националния дворец на културата (НДК).