"Изкуството в променяща се Европа – време и граници"

сряда, 21 февруари 2018

Община Благоевград и Сдружение "Толкова близо, толкова далече" организират първо издание на работен семинар за споделяне на опит и добри практики относно динамиката в съвременното изкуство и актуалните културни политики. Темата на семинара е "Изкуството в променяща се Европа – време и граници". 
Целта на събитието е да даде възможност на оператори на културни проекти, мениджъри на културни пространства, експерти, куратори и изследователи да споделят опит, да се обсъдят възможности за партньорства и за финансиране на различни проекти, обогатяващи местните общности, като се активира участието на НПО сектора.
Семинарът ще се проведе в зала „22 септември“ - Община Благоевград на 23 февруари от 13.30 до 17 часа и от 10 до 12 часа на 24 февруари.
Всички участници ще получат сертификати.
Проектът предстои да се надгражда и реализира до края на 2018 година в София и Русе.