THE RETURNING OF

вторник, 24 ноември 2015

САЛОН НА ГАЛЕРИИТЕ" се завръща със своето първо есенно издание от 13 до 17 ноември 2015 г. в Зала 3 на Националния дворец на културата (НДК).