Our main partners

Основен партньор:
Аурубис България - http://bulgaria.aurubis.com/bg/

Столична община
Държавна агенция за българите в чужбина
Асоциация за развитие на София
Национална художествена галерия
Софийска градска художествена галерия
НДФ "13 века България"